دختربلوچ

ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ 

ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ: 
ﻋﺸﻘﻢ ... ﻋﺰﯾﺰﻡ ... ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ... 
ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺣﺘﯽ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﻫﻢ 
ﺯﯾﺎﺩ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ، 
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﻫﯿﮑﻠﺖ ﺍﺳﺖ؛ 
ﻭ ﺑﻌﺪ 
ﻟﺒﺎﺳﻮ 
ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ... 
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻔﻬﻮﻡ 
\\\\\\\" ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﯾﻨﺎ ﻣﯿﺮﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ \\\\\\\" ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ 
ﭼﯿﺴﺖ ... 
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ... 
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺕ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ... 
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺭﯾﺎ ﻧﺜﺎﺭ ﻫﺮ ﺍﺣﻤﻘﯽ ﮐﺮﺩﯼ ... 
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﯾﺒﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﯿﺴﺖ ... 
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻮﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﮏ ﺁﻟﻮﺩﻩ 
ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺍﻧﺪ ... 
ﺗﻮ ﻧﺘﺮﺱ ﻭ \\\\\\\"ﺯﻥ \\\\\\\"ﺑﻤﺎﻥ ... ﻧﺘﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎﯼ 
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ... 
ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺑﺘﺮﺳﯽ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ \\\\\\\" ﺯﻥ \\\\\\\" ﻣﺮﺩﻧﻤﺎ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﻭ 
ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ 
ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺩﺍﻥ ... 
ﭘﺲ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ... 
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻼ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ ... 
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﭘﺴﺮ ﻫﺎ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ 
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺷﻮﻧﺪ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ 
ﺩﺧﺘﺭ ﺣﺮﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻪ ﻟﺬﺕ .... 

 

[ چهار شنبه 4 مرداد 1396 ] [ 22:17 ] [ ♛Ġąŋdδм♛ ] [ بازدید : 152 ] [ نظرات () ]
بعضی ازدخترا..

غیــــرازاینه خخخخ

[ چهار شنبه 4 مرداد 1396 ] [ 21:16 ] [ ♛Ġąŋdδм♛ ] [ بازدید : 100 ] [ نظرات () ]
بعضی وقتا..

[ چهار شنبه 4 مرداد 1396 ] [ 21:14 ] [ ♛Ġąŋdδм♛ ] [ بازدید : 739 ] [ نظرات () ]
زَن جنس عجیبیــی دارد..

زَن جنس عجیبیــی دارد..


چِشــــــم هآیَش رآ که ببندی...
دید دلش بیشتر می شود
دِلش رآ که می شکنی..
بآرآن لطآفت از چشمهآیش جآری میشود..!
اِنگآر خلق شده تا...
روی "عشق"را کم کند!

[ چهار شنبه 4 مرداد 1396 ] [ 20:53 ] [ ♛Ġąŋdδм♛ ] [ بازدید : 102 ] [ نظرات () ]
دختری باش...

دخـترـے نبـاش که به مــردها احتــیاج داشتــه باشی

دختـــــــرـی باش که مـــرد ها بهت احتــــیاج دارن

[ چهار شنبه 4 مرداد 1396 ] [ 20:45 ] [ ♛Ġąŋdδм♛ ] [ بازدید : 160 ] [ نظرات () ]
خودِت بآش

خودِت بآش

تَمآم جهآن ، مَحو تو میشَوند

خودَت بآش

 

کُپی 150 تومآنهــــــــ...

 

[ چهار شنبه 4 مرداد 1396 ] [ 20:25 ] [ ♛Ġąŋdδм♛ ] [ بازدید : 108 ] [ نظرات () ]
love u arjun

 

بهترین بازیگرم ارجون

 

[ یک شنبه 1 مرداد 1396 ] [ 20:56 ] [ ♛Ġąŋdδм♛ ] [ بازدید : 235 ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب
سلاااام (1398/07/15 )
کنکور (1396/06/23 )
بغض (1396/06/12 )
دختربلوچ (1396/06/12 )
دختربلوچ (1396/05/04 )
بعضی وقتا.. (1396/05/04 )
دختری باش... (1396/05/04 )
خودِت بآش (1396/05/04 )
love u arjun (1396/05/01 )
love u arjun (1396/05/01 )
دیگ ندارمش (1396/04/08 )
مرگ (1396/03/20 )